En toppenbok...

... om det mest centrala här i livet. Segrande bön av salig Lewi Pethrus (Sjöbergs förlag, 2019. Något bearbetad. Första gången utgiven 1929.) God som en bägare friskt vatten. (null)