Läsning

Nu har det inte blivit något skrivet på ett tag, alldeles för fullt schema. Däremot har jag hunnit läsa ut Vibeke Olssons Sågspån och eld (Libris, 2011) och längtar efter att fortsätta med Amerikauret, men den har jag inte, så det får vänta.
 
Djupt imponerad av den enorma research som Vibeke Olsson har gjort för att skriva bokserien, som handlar om en flicka som växer upp på ett sågverk i Sundsvall i slutet av 1800-talet. Vibeke Olsson famnar genom det livsödet dessutom 1800-talets stora folkrörelser i romanform: framförallt arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Hon gör det med så mycket detaljer och skärpa. Och hon är inte rädd för att skildra Brickens liv precis så enahanda som ett kvinnoliv säkert oftast var på 1800-talet (med några få dramatiska höjdpunkter).
 
Som sagt, imponerande. I nästa bok hoppas jag att Brickens tro djupnar. Det är det enda jag saknar i boken, en mer reflekterad gudsrelation som lins. Det skulle göra berättelsen ännu mycket mera spännande.