Gläder mig igen...

Läser på Wikipedia om Carl-Erik Sahlberg och det känns ännu mer overkligt fantastiskt att han rekommenderade Brev från Syster Lilly. Han är docent i kyrkohistoria. Han har varit nominerad till biskop flera gånger och en gång till ärkebiskop. Han är välkänd för sitt omfattande sociala arbete inom bl a Klara kyrka i Stockholm. Han har undervisat på teologiska högskolor i bl a missionshistoria och har gett ut ett femtontal böcker och skrifter. Jag hade bara koll på en del av detta. Tänk att han skrev en så fin recension!
Taggar: Brev från Syster Lilly;

Om mission

Här en enkel och tydlig sammanfattning av diskussionen kring svensk kristen missions historia och framtid:
Artikel i Dagen

SYV-/Romanförfattarutbildningen

Pluggar en grundkurs i nationalekonomi just nu, tuffaste kursen på hela studie- och yrkesvägledarutbildningen. Men det är ganska roligt. Och jag tänker ibland att det här egentligen är en utbildning för romanförfattare. Vilken författare har inte nytta av lite sociologi, lite pedagogik, lite politik och beslutsprocesser, lite HR, lite ekonomi? Vilka personer och vilken intrig jag än skriver om så kommer den ju att utspelas i ett samhälle, som också i någon mån måste skildras.